Kalendář 2023

I letos náš můžete podpořit koupí jedinečného kalendáře neziskové organizace Psí šance z.s. a Lucie Bílé. Ta se stala nejenom tváří kalendáře, ale
také pro letošní rok rovnocenným partnerem projektu, podílela se na něm i po finanční a technické stránce. 
Celý zisk z prodeje kalendářů jde na potřeby spojené s provozem Záchranné stanice.

Lucii Bílé, všem ze Psí šance,  fotografce Lence Hatašové i všem, kteří si kalendář zakoupí, patří naše velké poděkování.