Home Venčení

Venčení

OZNÁMENÍ
Návštěva Záchranné stanice pro československé vlčáky z.s. je možná pouze PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ. Běžně se venčení koná o sobotách během dopoledne v námi určené hodiny. Každý zájemce o venčení se musí domluvit předem. Prosíme, nechoďte bez ohlášení. 

 

ZÁSADY NÁVŠTĚVY ZÁCHRANNÉ STANICE A VENČENÍ

Nechoďte ke kotcům bez našeho doprovodu! 

Většina psů má špatné zkušenosti s lidmi a samotní cizí lidé je znervózňují. Nelze psy v kotcích hladit, může dojít ke zranění. Nechceme nikoho odrazovat, je potřeba však počkat na nás a vždy dbát námi daných pokynů.

Nesundávejte psům náhubek během venčení! 

Všechna zvířata u nás musí mít na procházce náhubek z důvodu bezpečnosti, ať už jsou hodná či zlá. Většina psů u nás má zkušenost s pokousáním člověka a nevíme, co přesně má daný pejsek za sebou, proto je potřeba ke psům přistupovat s opatrností a náhubek nesundávat. Je to pro Vaši a naši bezpečnost i bezpečnost samotných psů.

Nepouštějte psy z vodítka! 

V tomto případě se jedná hlavně o bezpečnost psů. Psy neznáte, oni neznají Vás a většina psů nemá přivoláni. V okolí se pohybují i jiná zvířata a nikdy nevíte, co se může stát.  Pes se může rozběhnout za jiným psem nebo zvířetem a zranit nejenom sebe.